Home » Archives by category » Book Review

Հովհաննես Այվազովսկի 1817-1900

Հովհաննես Այվազովսկի 1817-1900

Հովհաննես Այվազովսկին ծնվել է 1817թ. հուլիսի 29-ին Թեոդոսիայում, Մոլդովայից գաղթած հայ մանր առևտրական Գևորգ Այվազի

An Inconvenient genocide

An Inconvenient genocide

The most controversial question that is still being asked about the First World War – was there an Armenian genocide? –