Վահան Թէքէեան : Vahan Tekeyan 1878-1945

Vahan Tekeyan, Tekeyan Founder

Հայոց <բանաստեղծներու իշխան> ծնած է Պոլիս 1878 ին, կեսարացի ընտանիքէ։ Յաճախած է տեղուոյն Ներսէսեան , Պէրպէրեան ու Կեդրոնական վարժարանները։ 1896 ին ջարդերէն խուսափելով կ’անցնի Անգլիա, իսկ տարի մը ետք` ՚ֆրանսա՜՝(Մարսէյլ) ուր կը մնայ  5 տարի, ապա, կը փոխադրուի Եգիպտոս 1904 ին։  Հոն  Միքայէլ Կիւրճեանի եւ Արփիար Արփիարեանի հետ կը սկսի հրատարակել «Շիրակ» պարբերաթերթը։ 1908 ին, … Read more