Arts & Culture

Books & Publications

Armenian Culture Around the World

Թ.Մ.Մ- 2021 տարուան վիճակահանութեան արդիւնքները

Սիրելի Թէքէեան Մշակութային Միութեան անդամներ եւ համակիրներ, Ստորեւ կը ներկայացնենք Թ.Մ.Մ-ի 2021 տարուան վիճակահանութեան արդիւնքները, որ տեղի ունեցաւ Ուրբաթ՝ 11 Փետրուար 2022- երեկոյեան ժամը 8:00-ին Մոնթրէալի Թէքէեան Մշակութային Միութեան սրահէն ներս: Կարող էք նոյնպէս հետեւիլ սոյն յայտագրի ուղիղ եթերի սփրումին Թ.Մ.Մ.-ի ֆէյսպուքեան էջով կամ սեղմելով ստորեւ նշուած կապը https://www.facebook.com/303091173093256/videos/5492689907425974 Prize winning number 1 Painting Bedros

Read More »

tekeyan podcast list for september 2020

26  Dr MEGERDITCH TARAKDJIAN  5 September 2020  A tour in the world of Artist/Sculptor Dr Megerditch Tarakdjian Dr Megerditch Tarakdjian, other than being a specialist in the medical field, excels in arts and sculpting. His attraction to arts and self-instruction led him to the art of sculpting. His surrealist style as well as his sculptors

Read More »

tekeyan podcast list for august 2020

21.  Armen Manvelyan   11 Aug 2020  GAS and OIL issues of landlocked Armenia with Armen Manvelyan Armen Manvelian, a Ramgavar as well as Tekeyan leader from Armenia talks about Armenia’s energetic issues. Manvelian is a senior associate in Armenia’s national science institute, Candidate in history and international relations as well as faculty professor. He is

Read More »

Famous Armenians

Vahan Tekeyan, Tekeyan Founder

Վահան Թէքէեան : Vahan Tekeyan 1878-1945

Հայոց <բանաստեղծներու իշխան> ծնած է Պոլիս 1878 ին, կեսարացի ընտանիքէ։ Յաճախած է տեղուոյն Ներսէսեան , Պէրպէրեան ու Կեդրոնական վարժարանները։ 1896

Read More »

Armenian Culture & History Videos